Био игри

Игри вдъхновени от природата

Защо да изберете нашите ателиета?

  • Ателиетата на Био игри се водят от квалифицирани биолози и педагози с опит в работата с деца;
  • Ателиетата на Био игри могат да се провеждат на български и английски език;
  • Ателиетата на Био игри провокират интереса на децата ви към заобикалящия ги свят чрез ролеви игри, истории, симулации, моделиране и др.;
  • Ателиетата на Био игри за разработени по начин, който позволява затвърждаване и проверка на знанията получени по време на ателиетата;
  • Децата ви изцяло се потапят и активно участват в заниманията;
  • Децата ви сами откриват нови знания чрез опита и по този начин наученото е много по-трайно, а ученето по-интересно;
  • Децата ви прекарват време сред връстници, чиито родители се грижат за тяхното интелектуално развитие;
  • Вие, родителите, сте информирани за прогреса на децата си.

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на Био игри (info@bio-game.org).

Вашият коментар