Био игри

Игри вдъхновени от природата

Мисия и философия

Мисия

В „Био игри“ ценим важните неща. Нашите преживявания под формата на ателиета окуражават децата да уважават и обичат природата и да търсят вдъхновение от нея. Те развиват практическите умения и креативното мислене през игра и директен опит, развиват логическото мислене, провокират желанието за откриване и усъвършенстват личностните качества на децата.

Вярваме че е важно да открием и подкрепим уникалното в децата.

Философия

Креативността на природата се състои в това, че позволява на всяко нещо в нея да бъде каквото е, без то да е пречка за съществуването на нещо друго. Всяко нещо е полезна и неделима част от цялото.

Ние хората също сме природа и част от нея. В природата всички организми съществуват в околната среда, взаимосвързани и зависими, но нищо не бива унищожавано своеволно. Чрез наблюдение и обсъждане принципите в природата, ателиетата на „Био игри“ възпитават отношения на взаимно уважение между децата и между децата и околната среда.

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на Био игри (info@bio-game.org).

Вашият коментар