Био игри

Игри вдъхновени от природата

Програма за м. юли 2018 в Национален природонаучен музей

Детските ателиета на „Био игри“ целят да вдъхновят любов и уважение към природата и да предават сложни научни понятия на разбираем език. Темите са разнородни: за животните (например от Австралия, Южна Америка и др.), човешкото тяло, опазването на околната среда, природни загадки и мистерии и исторически митове и традиции, които изследват връзката на хората с природата.

Ателиетата от тази серия са подходящи за деца между 5-14 годишна възраст. Детските ателиета развиват практическите умения и креативното мислене чрез игра и директен опит, провокират желанието за откриване и усъвършенстват личностните качества на децата. Ателиетата на Био игри се провеждат в партньорство с Националния природонаучен музей (публично-частно партньорство) и с Музейко.

Място: Национален природонаучен музей, партер, зала Левентис, карта

Дати: 08, 15, 22 и 29 юли 2018г.

Продължителност: 1 час и 30 минути

Теми на ателиетата

Ателие „Тялото се защитава“, 08.07.18/ Какво значи да се разболееш? Как тялото ти се бори с болестите? Как можеш да се предпазиш срещу тях? Децата ще участват в експедиция за откриване на виновниците за болестите (вируси и бактерии). Те ще участват в движенческа игра, по време на която ще влязат в ролята на клетки от имунната система, които ще трябва да заловят болестите и да предпазят тялото; ще изработят модел на клетка заразена с вирус в група. Всяко дете ще си изработи клетка от имунната система. Това ателие насърчава логическото мислене и уменията за работа в група
08.07.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
08.07.18- неделя от 13:00–14:30ч.- за деца между 8-14 годишна възраст-НЯМА ДА ИМА

Ателие „В света на миризмите“, 15.07.18/ Как работи обонянието? Kак улавяме миризмите? Могат ли животните да помирисват неща, които хората не могат? Децата ще научат как така някои животни имат по-добре развито обоняние от хората и за какво им служи то по време на ролева игра. Всяко дете ще изработи ароматизатор. Това ателие развива творческото мислене и работата в група.
15.07.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
15.07.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Ателие „В света на звуците и слуха“, 22.07.18/ Кратко описание: Откъде идват звуците? Как ги чуваме? С какво го правим- с носа, ушите или мозъка? Защо някои животни чуват това, което хората никога не биха могли? Децата ще разберат повече за звука и устройството на слуха и как чуват специално подбрани животни през директен опит и ролеви игри. Всяко дете ще изработи музикален инструмент. Това ателие развива творческото мислене, както и работата в група.
22.07.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
22.07.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Ателие Направи човешко тяло“, 29.07.18/ Децата ще разгледат и открият най-важните системи в човешкото тяло чрез няколко ролеви игри, моделиране и филмчета. След това всяко дете ще създаде човешко тяло, както то си го представя. Това занимание насърчава творческото мислене и работата в група.
29.07.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
29.07.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Необходимо е записване на info@bio-game.org. При необходимост, информация можете да получите на 0882/ 523281. Ще могат да участват само предварително записани деца.
Цени за събота и неделя: 15лв.- единично посещение; 27лв.- две деца от семейство; 50лв.- карта за четири посещения. В цената са включени материалите, както и билет за музея на детето/децата. Заплащането става в зала ЛЕВЕНТИС.
Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на „Био игри“.