Био игри

Игри вдъхновени от природата

Програма за м. май в Националния природонаучен музей

Национален природонаучен музей, първи етаж, зала Левентис, карта

Дати: 04.05.14, 11.05.14, 18.04.14, 25.05.14

Час, възрастови групи:

  • 11:30ч.- 12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
  • 13:30ч. -14:30ч. за деца между 7-9 годишна възраст
  • 15:30-16:30ч. за деца между 5-9 годишна възраст

Теми на ателиетата

Ателие „Ориентирай се като пчела“, Дата: 04.05.14 Целта на ателието е да представи защо са важни пчелите за живота на Земята, как се ориентират пчелите, когато търсят храна и на какви сетива разчитат, за да намерят пътя. Децата ще сравнят как виждат пчелите и хората по време на кратка игра. Те ще научат повече за очите на насекомите и ще изрботят модел на око на пчела. След това ще участват в състезателна ролева игра, която ще представя различните маршрути и начини за комуникация, които изполват пчелите. Накрая децата ще изработят модел на пчела. Това ателие насърчава способността за самостоятелна работа, работата в група, както и уменията за комуникация.

Ателие „Здравословно хранене- плодове и зеленчуци през пролетта“, Дата: 11.05.14 Целта на това ателие е да запознае децата с хранителните вещества в зеленчуците и плодовете, както и с частите на ядливите растенията и какво правят те (дали са корени, листа или др.). В първата част на ателието децата ще правят експерименти, които имат за цел да покажат количеството витамини и скорбяла в ядливите растения. Във втората част децата ще трябва да опишат една ядлива част на растение на друго дете като използват сетиватa си, с изключение на зрението. Накрая ще сглобяват цели растения като пъзел и ще трябва да разгадаят какво прави тяхната ядлива част, ще научат какви хранителни вещества има вътре. Това ателие насърчава умението за комуникация, логическото мислене и способността за самостоятелна работа.

Aтелие „Животните се „променят“: попови лъжички и жаби“, Дата: 18 .05.14 Целта на ателието е да запознае децата с това как поповите лъжички се превръщат в жаби. В първата част на заниманието, децата ще търсят влечуги и земноводни по време на игра в Националния природонаучен музей, София и ще разберат повече за тези животни по време на кратка беседа в музея. Във втората част на заниманието, децата ще участват в забавна викторина и ще изработят книжка, която ще демонстрира основните фази на промяната при жабите. Това ателие насърчава способността за самостоятелна работа и уменията за решаване на задачи и проблеми.

Ателие „Как летят птиците (и хората)?“, Дата: 25.05.14 Целта на ателието е да обясни принципа на летене. В първата част на заниманието, децата ще търсят птици по време на игра в Националния природонаучен музей, София и ще разберат повече за начина, по който летят те и как хората го имитират по време на кратка беседа в музея. Във втората част на заниманието, децата ще се запознаят с основни понятия за полета на птиците чрез моделиране, ще научат за връзката между формата на птиците и способността им да летят. Всеки ще изработи „птица“. Това ателие насърчава логическото мислене и способността за самостоятелна работа.

Необходимо е записване на: +359 882 523 281 и info@bio-game.org

Цена: 10лв. на занимание. В цената е включено разглеждането на музея за детето/децата и един възрастен придружител. Заплащането става в зала ЛЕВЕНТИС.

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на  „Био игри“.

Вашият коментар