Био игри

Игри вдъхновени от природата

Програма за м. април в Националния природонаучен музей

Национален природонаучен музей, първи етаж, зала Левентис, карта

Дати: 06.04.14, 13.04.14, 27.04.14

Час, възрастови групи:
11:30ч.- 12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
13:30ч. -14:30ч. за деца между 7-9 годишна възраст
15:30-16:30ч. за деца между 5-9 годишна възраст

Теми на ателиетата

Ателие „Атоми“, Дата: 06.04.14 Децата ще научат колко големи са атомите и молекулите чрез ролева игра за размера, по време на която сами ще трябва да подредят познати и непознати предмети по големина. Децата ще научат какви атоми има и къде се срещат те в заобикалящия ни свят като търсят атоми и предмети, които си съответстват. В края на ателието ще изработим модел на атом с протони и електрони от мъниста, които ще изполваме, за да научим как се свързват атомите един с друг. Това ателие развива умението за работа в група, логическото мислене и способността за самостоятелната работа.

Ателие „Пчелното семейство“, Дата: 13.04.14 Целта на ателието е да обясни какво правят пчелите и защо са толкова важни за нашата планета. Децата ще научат какво правят различните членове на пчелното семейство, как си комуникират помежду си, как ги привличат цветята в забавна ролева игра. Децата ще се престорят на членове от пчелното семейство и ще изпълняват определените задачи, които членовете изпълняват, ще комуникират като тях и ще издирват определени цветя. След като научи откъде идват семената, всяко дете ще посади семена, за които ще трябва да се грижи. Това ателие насърчава способността за самостоятелна работа, работата в група и уменията за комуникация.

Дата: 20.04.14- Великденска ваканция

Ателие „Водата, почвата и растенията- приятели“, Дата: 27.04.14 В това ателие децата ще научат защо е важна почвата, кои са нейните слоеве и каква е връзката между водата, почвата и растенията- какво предизвиква ерозия на почвата и как растенията спират този процес. Ще покажем  как се случва това чрез модел на ерозия на почвата. Накрая всяко дете ще изработи модел на слоевете почва от храна. Това ателие насърчава логическото мислене и работата в група.

Необходимо е записване! Благодаря!

 Записване: +359 882 523 281 и info@bio-game.org

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на  „Био игри“.

 

Вашият коментар