Био игри

Игри вдъхновени от природата

Май 2016

През месец май можете да намерите ателиетата на „Био игри“ в Националния природонаучен музей (НПМ).

Програмата в НПМ можете да намерите тук!