Био игри

Игри вдъхновени от природата

4. Хората и околната среда

4. Хората и околната среда: „високо, мисли и ходи на два крака“

В ателието „Хората и околната среда“ децата сами преценяват дали да пазят природата или не под формата на игра. На децата им е поставена задачата да разберат каква е причината за замърсяването на Земята, за покачването на температурите и за изчезването на растенията и животните. За тази цел всеки си тегли карта; необходимо е да познае дали на нея има нещо, което замърсява Земята или не. Също децата научават какво е „парников ефект“, „озонова дупка“ и „киселинен дъжд“.

Вашият коментар