Био игри

Игри вдъхновени от природата

Цикъл 2011-2012

Цикъл от ателиета „Как работи природата?“

Ателиетата са разработени по начин, който лесно въвежда в това как са свързани средите на живот на Земята и организмите, които ги обитават.

 Принципът на еволюция на видовете и ролята на хората в екосистемите на Земята са представени по интересен начин.

 Ателиетата от „Интересните природни биоми“ стимулират интереса на децата към всеки отделен биом, учат ги за приспособленията на растенията и животните, които го обитават.

Цели: 

  • да окуражават децата да търсят вдъхновение от природата;
  • да развиват естествения интерес на децата към биологията, екологията, биомимикрията през призмата на играта;
  • да възпитават отношение на уважение между децата и околната среда и между децата;
  • да развиват практическите умения и креативното мислене.

Възрастова група: деца между 4-9 годишна възраст; минимален брой деца: 3, максимален: 6

Продължителност: 1 час

Цена: 8 лв. на занимание (за материали); заниманията се водят на доброволни начала.

Теми на ателиетата

 1. Химичните елементи: „малко, невидимо и полезно“

В това ателие учим по забавен начин какво е химичен елемент, от какво е направен, от какво се състои атомът, дали има различни видове атоми; изработваме модел на атом с протони и електрони от мъниста.

 

2. Средите на живот

2.1. Почвена среда на живот: „живата почва“

Ателието включва обяснение за слоевете почва, какво има в нея и защо почвата е важна за растенията; изработваме растение от картон, което засаждаме в подредената по слоеве „изкуствена“ почва и учим какво живее в тях.

2.2. Водна среда на живот: „под лупата, във водата“

В ателието учим откъде е произлязъл животът на Земята, какво е бактерия, какви видове бактерии има и дали са полезни; изработваме интересни бактерии от мъниста и/или филц.

 2.3. Сухоземна среда на живот: „сухо” и „земно“ 

По време на това ателие учим какво е сухоземна среда, дали тя се различава от водната срeда и се забавляваме докато садим истински растения.

3. Организмите в околната среда: „игра на еволюция“

Играта представя какво е еволюция, оцеляване и адаптация под формата на игра. Всеки участник изработва уникална хартиена „птица-самолет“, която трябва да си намери храна с възможно най-малък брой „прехвърчания“(което гарантира оцеляването й).

 4. Хората и околната среда: „високо, мисли и ходи на два крака“

В ателието „Хората и околната среда“ децата сами преценяват дали да пазят природата или не под формата на игра. На децата им е поставена задачата да разберат каква е причината за замърсяването на Земята, за покачването на температурите и за изчезването на растенията и животните. За тази цел всеки си тегли карта; необходимо е да познае дали на нея има нещо, което замърсява Земята или не. Също децата научават какво е „парников ефект“, „озонова дупка“ и „киселинен дъжд“.

 

5. Интересни природни биоми

5.1. Водни биоми: „прелестните коралови рифове“

Учим дали има ралика между това как дишат рибите и хората под водата; изработваме животните от кораловите рифове от домашен пластелин докато научаваме интересни факти за тези подводни царсва.

 

5.2. Субтропични и тропични биоми: „забава в тропическите гори“

По време на това ателие научаваме защо тропическите гори са важни, как растат, какви животни живеят там и защо е небходимо да ги опазваме; изработваме знамена с интересни видове растения и животни от тропическите гори.

5.3. Умерени биоми: „какво се крие в Мадагаскар?“

По време на занятието децата научават какво е характерно за лемурите и хамелеоните, къде живеят и колко вида са; изработваме кинокнижка с лемур и изиграваме „танца“ на хамелеоните.

5.4. Сухи биоми: „пустинни пейзажи“

Ателието представя контраста между пясъка и водата в пустината Намиб и животните, които са адаптирани към суровите условия. Ще научим кои животни живеят в пустинята и кои в океана по бреговете на Намиб; изработваме вълшебна пръчица от картон с оцветени картинки на животните.

5.5. Полярни и планински биоми: „студено, по-студено, Арктика“

В това ателие учим интересни факти за животните от Арктика в забавна викторина с въпроси; изработваме животните от Арктика от пластилин.

 

Място:

Родителски кооператив „Приказен дом“, бул. „Евлоги Георгиев“ 62, етаж 1, София

Контакти за записване:

Камелия Митева: тел. 0882/ 523281 или е-майл: miteva.kamelia@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

От тук може да  видите и изтеглите инфо – листовката на Био-игри

 

Вашият коментар