Работно време: 10:00 - 20:00 ч.

Мисия и философия

Мисия

В Био игри ценим важните неща. Нашите преживявания окуражават децата да уважават и обичат природата и да търсят вдъхновение от нея. Създаваме преживявания вдъхновени „от“ и „за“ природата и условията необходими природата да бъде възприемана като учител.

Нашите преживявания развиват практическите умения и творческото мислене през игра и директен опит, развиват логическото мислене, взимането на самостоятелни решения, работата в екип, любопитството, провокират желанието за откриване и усъвършенстват личностните качества на децата.
В Био игри се отнасяме един с друг с емпатия, човечност и мислим един за друг.

Разширяваме мирогледа на децата като ги запознаваме със световноизвестни учени.
В Био игри подпомагаме неправителствени организации с природозащитен фокус и ангажираме вниманието и енергията на децата с благотворителни каузи свързани с опазване на природата и видовете.
Вярваме, че е важно да разпознаем и подкрепим уникалното в децата.
Обичаме природата.
Подобряваме преживяванията като стъпваме на придобития опит през годините.

Философия

Креативността на природата се състои в това, че позволява на всяко нещо в нея да бъде каквото е, без то да е пречка за съществуването на нещо друго. Всяко нещо е полезна и неделима част от цялото.
Ние хората също сме природа и част от нея. В природата всички организми съществуват в околната среда, взаимосвързани и зависими, но нищо не бива унищожавано своеволно. Чрез наблюдение и обсъждане принципите в природата, работилниците на Био игри възпитават отношения на взаимно уважение между децата и между децата и околната среда.