Био игри

Игри вдъхновени от природата

Философия

Креативността на природата се състои в това, че позволява на всяко нещо в нея да бъде каквото е, без то да е пречка за съществуването на нещо друго. Всяко нещо е полезна и неделима част от цялото.

Ние хората също сме природа и част от нея. В природата всички организми съществуват в околната среда, взаимосвързани и зависими, но нищо не бива унищожавано своеволно. Чрез наблюдение и обсъждане принципите в природата, ателиетата на „Био игри“ възпитават отношения на взаимно уважение между децата и между децата и околната среда.

Вашият коментар