Био игри

Игри вдъхновени от природата

Програма за м. юни 2018 в Национален природонаучен музей

Детските ателиета на „Био игри“ целят да вдъхновят любов и уважение към природата и да предават сложни научни понятия на разбираем език. Темите са разнородни: за животните (например от Австралия, Южна Америка и др.), човешкото тяло, опазването на околната среда, природни загадки и мистерии и исторически митове и традиции, които изследват връзката на хората с природата.

Ателиетата от тази серия са подходящи за деца между 5-14 годишна възраст. Детските ателиета развиват практическите умения и креативното мислене чрез игра и директен опит, провокират желанието за откриване и усъвършенстват личностните качества на децата. Ателиетата на Био игри се провеждат в партньорство с Националния природонаучен музей (публично-частно партньорство) и с Музейко.

Място: Национален природонаучен музей, партер, зала Левентис, карта

Дати: 10, 17, 24 юни и 01 юли 2018г.

Продължителност: 1 час и 30 минути

Теми на ателиетата

Ателие „За какво ни е бял дроб?“, Дата: 10.06.18
Може ли да живеем без бял дроб? Kaк белият ни дроб ни помага да плаваме във вода? Как е свързан той с дърветата? От какво е направен? Участниците ще видят истински бял дроб и ще могат да го изследват. Ще участват в ролева игра, по време на която ще научат за връзката между хората и растенията и защо тази връзка е важна. Всяко дете ще си направи макет на бял дроб. Това ателие насърчава работата в група, логическото и творческото мислене. Формата на обучение е учене през преживяване.
10.06.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
10.06.18- неделя от 13:00–14:30ч.- за деца между 8-14 годишна възраст-НЯМА ДА ИМА

Ателие „Бактерии“, Дата: 17.06.18
Какво е бактерия? Има ли бактерии в тялото ни? Какви видове бактерии има? В първата част, децата ще открият интересни факти за бактериите през ролеви игри. Всяко дете ще си изработи специален съд, върху които може да си отглежда бактериии и ще си направят кисело мляко. Това ателие насърчава логическото мислене и уменията за решаване на задачи и проблеми. Формата на обучение е учене през преживяване.
17.06.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
17.06.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Атeлие „Страховити скелети“, Дата: 24.06.18
От какво са направени човешките кости? Кое е първото животно на Земята с кости? За какво са му? Какво му е страховитото на скелета? В първата част, децата ще открият интересни скелети на животни и ще разберат кое е първото животно със скелет. Във втората, те ще участват в експеримент, по време на които ще разберат повече за костите и ще тестват тяхната здравина. Всяко дете ще си изработи череп. Това ателие насърчава логическото и творческото мислене. Формата на обучение е учене през преживяване.
24.06.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
24.06.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Ателие „Невероятното зрение“, Дата: 01.07.18
Защо хората имат по две очи? Kакво би станало, ако имаха само едно? Защо хората виждат триизмерно? Каним ви на това ателие, за да разберете всички тези неща и още. Децата ще разберат повече за зрението и устройството на очите докато изработват модел на очи и мозък. Ще научат за важността на зрението при хората като изполват другите си сетива, но не и зрението си, по време на ролева игра. Всяко дете ще изработи стереоскоп. Това ателие развива логическото мислене, както и работата в група. Формата на обучение е учене през преживяване.
01.07.18- неделя от 11:00-12:30ч. за деца между 5-7 годишна възраст
01.07.18- неделя от 13:00–14:30ч. за деца между 8-14 годишна възраст- НЯМА ДА ИМА

Ателиетата са част от поредицата ателиета „Човешкото тяло“ провеждана в Национален природонаучен музей.
Необходимо е записване на info@bio-game.org. При необходимост, информация можете да получите на 0882/ 523281. Ще могат да участват само предварително записани деца.
Цени за събота и неделя: 15лв.- единично посещение; 27лв.- две деца от семейство; 50лв.- карта за четири посещения. В цената са включени материалите, както и билет за музея на детето/децата. Заплащането става в зала ЛЕВЕНТИС.
Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на „Био игри“.