Био игри

Игри вдъхновени от природата

Обучения за възрастни/ тиймбилдинги

Цел: Обученията за възрастни/ тиймбилдингите на Био игри и Психологически център „Аз и Ние“ представят интересни факти за природата и науката. Участниците изследват природата, научават повече за интересни теми от биологията, усвояват практически умения чрез директен опит, комуникират наученото и се забавляват заедно.

Целта на обученията е да поддържат жива връзката на участниците с природата и да вдъхновят любов и уважение към нея. Участниците се обединяват около идеята, че природата не е само ресурс, а учител.

Целева група: възрастни; групи от фирми

Теми: четири теми от цикъла „Природата и сетивата” :
– „Да изследваме природата: човешките сетива”
– „Да изследваме природата: обоняние”
– „Да изследваме природата: слух”
– „Да изследваме природата: зрение”

Форма на работа:  Тренинг група- учене чрез преживяване. Експерименти, ролеви игри, мозъчна атака, дискусия, симулации и др.

За водещите:
Мариела Михайлова- психолог, специалист обучения и тренинги
Камелия Митева- биолог, специалист биомимикрия

КОНТАКТ:  0882 523 281 и info@bio-game.org

Вашият коментар