Био игри

Вдъхновение от природата

„ДЕБАТИ НА ЕКОЛОГИЧНИ ТЕМИ”, НАСОЧЕНА КЪМ ТИЙНЕЙДЖЪРИ, НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ЕКОЛОЗИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА
на Психологически център „Аз и ние“ и Био игри

В нашия клуб „Дебати по екологични теми” тийнейджърите ще овладяват най-важните лидерски умения: да говориш убедително, да бъдеш психически устойчив, да създаваш последователи за една обществено значима кауза, да работиш в екип и др.
А за България природозащитата и екологията са сред най-вълнуващите теми за дебатиране. Участниците в програмата ще изследват ценностите, аспектите и мястото на екологията и природозащитата в развитието на модерния свят. Ще се провеждат срещи с гост-лектори еколози от природозащитни организаци и биолози, ще се събира систематична информация на екологични/ природозащитни теми, която ще се използва при създаването на аргументация.

Уменията да прокарваш политики, да си свързан с каузата, да стоиш добре в публичното пространство и да си аргументиран са основни за природозащитната работа. Ето защо при подготовката на дебатите ще се насърчават тези модели. Един от критериите в самото оценяване на представянето на отборите ще бъде доколко в хода на подготовката отборът е изслушал, разбрал, открил контра-аргументите на събеседника и е структурирал мислите си, за да защити своята теза.

Примерни тези за дебатиране:
За и против използването на възобновяеми източници на енергия ;
България е твърде бедна страна, за да си позволи да опазва природата си.

Програмата е целогодишен проект, който ще завърши с публичен дебат (платено събитие), средставата от който ще бъдат дарени за екологична кауза.

Продължителност: ноември 2016- май 2017г. Две срещи месечно в събота; всяка с продължителност от 3 часа.
Първа среща: 05.11.16

Място на провеждане: Психологически център „Аз и ние“

Възрастова група: тийнейджъри (12-16г.)

Водещи:
Людмил Стефанов- психолог, един от първите, които водят клубове „дебати“ в България; обучител на водещи „дебати“
Камелия Митева- биолог; водещ на интерактивни образователни програми в Био игри.

Цена: 480лв. за цяла година (16 срещи по 3 часа). Предплатилите цялата сума, получават 10 % отстъпка.
Клубът ще се проведе при минимум 6 записани участника

За допълнителна информация и записване:
Людмил Стефанов /Психологически център „Аз и ние“/ – 0898/586888; lbs@abv.bg
Камелия Митева /Био игри/ – 0882/ 523281; k.miteva@bio-game.org

Всички права запазени. Моля не възпроизвеждайте под никаква форма без изричното писмено съгласие на „Био игри“.

Вашият коментар