Био игри

Игри вдъхновени от природата

2. Средите на живот

Ателиетата са разработени по начин, който лесно въвежда в това как са свързани средите на живот на Земята и организмите, които ги обитават.

2.1. Почвена среда на живот: „живата почва“

Ателието включва обяснение за слоевете почва, какво има в нея и защо почвата е важна за растенията; изработваме растение от картон, което засаждаме в подредената по слоеве „изкуствена“ почва и учим какво живее в тях.

 2.2. Водна среда на живот: „под лупата, във водата“

В ателието учим откъде е произлязъл животът на Земята, какво е бактерия, какви видове бактерии има и дали са полезни; изработваме интересни бактерии от мъниста и/или филц.

 2.3. Сухоземна среда на живот: „сухо” и „земно“

По време на това ателие учим какво е сухоземна среда, дали тя се различава от водната срeда и се забавляваме докато садим истински растения.

Вашият коментар